Bydd y modiwl e-ddysgu hwn yn rhoi i chi gyflwyniad i ymwybyddiaeth am fyddardod ac yn eich helpu chi sicrhau bod eich sesiynau yn hygyrch i bobl ifanc byddar. Bydd hefyd yn amlinellu rhai pwyntiau allweddol i’w hystyried wrth gyflwyno cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc byddar.


Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn byddwch chi’n gallu:

  • Disgrifio beth a olygir gan fyddardod a sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i bobl ifanc byddar
  • Esbonio sut i ymestyn allan at blant a phobl ifanc byddar a’u hannog nhw i gael mynediad at gyngor gyrfaoedd
  • Adnabod ystyriaethau allweddol wrth gyflwyno cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc byddar

Ar gyfer pwy ydy’r e-ddysgu hwn?

Mae’r modiwl e-ddysgu hwn wedi cael ei greu yn benodol ar gyfer cynghorwyr gyrfaoedd yng Nghymru.